Pondělí, 25. května 2020

oddělení Projektového řízení a interních aplikací

Oddělení plní tyto hlavní úkoly: 
 
 • při realizaci projektů zajišťuje komplexní projektové řízení;
 • zabezpečuje provozní testování a přípravu a realizaci změnových požadavků;
 • zajišťuje integritu interních informačních systémů a poskytuje odbornou podporu uživatelům;
 • provádí analýzu a specifikaci požadavků na cílové řešení a změny v součinnosti s klíčovými uživateli interních informačních systémů;
 • ve spolupráci s odbornými útvary zpracovává analýzy na rozvoj a optimalizaci vybraných interních informačních systémů a připravuje analýzy cílových řešení interních informačních systémů v rozsahu své působnosti ÚZSVM;
 • vykonává metodickou, poradenskou a koordinační činnost v oblasti projektového řízení;
 • vede centrální evidenci projektů ÚZSVM, posuzuje jejich vazby na schválenou strategii ÚZSVM či strategii vlády a věcnou a datovou integraci a dopady na ostatní plánované a realizované projekty;
 • podává stanoviska k projektovým záměrům, monitoruje realizaci projektů a připravuje souhrnné zprávy o stavu realizace projektů pro vedení ÚZSVM, případně další subjekty;
 • vede veškerou projektovou dokumentaci, zajišťuje aktualizaci webových stránek projektů, stanovuje projektovou metodiku ÚZSVM a pravidla pro projektovou dokumentaci;
 • stanovuje požadavky na zabezpečení ICT, zpracovává bezpečnostní standardy v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti;
 • ve spolupráci s  odborem Informatiky a spisové služby zajišťuje bezpečnost informací, které jsou pořizovány, uchovávány, zpracovávány a prezentovány prostředky ICT;
 • spravuje webové stránky ÚZSVM a intranetový portál ÚZSVM, edituje jejich obsah;
 • spravuje aplikaci HelpDesk, vyhodnocuje a zabezpečuje optimální způsob řešení zadaných požadavků, spravuje aplikaci Distanční vzdělávání, ve spolupráci s odborem Personálním přiděluje pro zaměstnance nové kurzy.Vedoucí oddělení:
Bc. Filip Kopřiva
Tel.: 225 776 550
E-mail: filip.kopriva@uzsvm.cz