Pátek, 13. prosince 2019

oddělení Podpory sdílených aplikací

oddělení Podpory sdílených aplikací

 • podílí se na tvorbě koncepce informačních systémů ÚZSVM;
 • podílí se na zpracování analýz cílových řešení a změn vyplývajících z provozu sdílených aplikací. Na základě požadavků uživatelů navrhuje změny v aplikacích a následně zajišťuje jejich odpovídající promítnutí do uživatelských manuálů a metodik;
 • provádí analýzu a specifikaci požadavků na cílové řešení v součinnosti s klíčovými uživateli sdílených aplikací;
 • spolupracuje na tvorbě změnových požadavků a provádí testování funkcionalit před nasazením do produkčního prostředí;
 • zajišťuje integritu sdílených aplikací a poskytuje odbornou podporu uživatelům;
 • je primárním sběrným místem při výskytu problému při práci se sdílenými aplikacemi;
 • spravuje a provozuje Centrální registr administrativních budov (CRAB);
 • spravuje neveřejný portál CRAB a podílí se na tvorbě jeho obsahu;
 • přiděluje přístupy státním institucím d​o CRAB a dalších sdílených aplikací;
 • uživatelům sdílených aplikací zajišťuje technickou podporu;
 • spravuje aplikaci HelpDesk pro sdílené aplikace, vyhodnocuje a zabezpečuje optimální způsob řešení zadaných požadavků;
 • spravuje aplikaci Agendového informačníh​o systému Ministerstva vnitra a přístupy do informačních systémů základních registrů v souladu se zákonem o základních registrech.Vedoucí oddělení:
Michael Hanc
Tel.: 225 776 725
E-mail: michael.hanc@uzsvm.cz