Pondělí, 25. května 2020

samostatné oddělení Metodiky právního jednání

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:
 
  • zabezpečuje metodiku, metodicky řídí a koordinuje oblast právních služeb v řízeních dle zákona o ÚZSVM;
  • sjednocuje postup územních pracovišť v oblasti jednání v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány;
  • metodicky dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů ÚZSVM v oblasti právního zastupování státu;
  • zpracovává právní stanoviska (s výjimkou § 13 zákona o ÚZSVM) pro organizační složky státu, státní organizace, kraje a obce, případně další právnické osoby, na základě zvážení opodstatněnosti jejich žádosti v oblasti právního zastupování státu v řízeních dle zákona o ÚZSVM;
  • zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů;
  • zpracovává připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení legislativního procesu (eKLEP) v oblasti právního zastupování státu;
  • zpracovává připomínky v rámci vnitřního (resort ministerstva financí) připomínkového řízení z oblasti právního zastupování státu;
  • zabezpečuje přípravu legislativních návrhů z oblasti právního zastupování státu.
 
 
 
 
 Vedoucí oddělení:
Mgr. Blanka Plchová
Tel.: 225 776 577
E-mail: blanka.plchova@uzsvm.cz