Neděle, 17. prosince 2017

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

1. O systému

Dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „ZMS“).

S touto novelizací zákona se upravila povinnost organizačních složek státu a státních organizací v působnosti ZMS (dále jen „SI“) tak, aby se nabídka užívání nebo požívání majetku evidovaného v centrální registru administrativních budov (dále jen „CRAB“) jiným SI prováděla prostřednictvím tohoto registru. Nově přibyla povinnost nabídku užívání, požívání nebo převzetí ostatního majetku jiným SI provádět na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“). Konkrétně je tato povinnost stanovena v §19c ZMS.

Aplikace nezajišťuje zpracování převodu či prodeje. V případě zájmu o konkrétní nabídku je nutné spojit se s kontaktní osobou uvedenou u každé nabídky.

2. Prohlížení publikovaných nabídek

Aplikace je přístupná na adrese http://nabidkySI.uzsvm.cz. Stránka po načtení zobrazuje nabídky všech kategorií seřazené od nejnovější nabídky. V levé části stránka zobrazuje aktuální strukturu kategorií nabídek. Kliknutím na některou z kategorií je možné zobrazit pouze nabídky konkrétní kategorie.

Kliknutím na „Nastavit filtrování a řazení“ se rozbalí nabídka s možnostmi filtrace seznamu.

Název nebo Popis obsahuje: budou zobrazeny takové nabídky, které v názvu nebo předmětu obsahují požadovaný text.

Státní instituce: nabídky, které patří konkrétní Státní instituci.

 

PSČ začíná číslem: nabídky, kterým PSČ začíná požadovaným číslem. Pomocí PSČ je možné filtrovat dle místa, např. nabídky s kontaktem v Praze 4 začínají číslem 14 apod.
 

 

Řadit podle: umožňuje změnu řazení nabídek. Po načtení stránky je zvoleno řazení dle publikování od nejnovější nabídky. Nabídky mohou být dále řazeny podle názvu nebo PSČ. Druhým použitím stejného řazení se pak nabídky přeřadí do opačného pořadí.

Výběrem obrázku nebo nadpisu nabídky v seznamu systém zobrazí detail příslušné nabídky.

2.1 Obrazovka Detailu nabídky

Obrazovka detailu nabídky zobrazuje bližší informace o vybrané nabídce. U nabídky nemusí být zobrazeny všechny informace, pokud zadavatel nabídky některá pole nevyplnil.

2.2 Přihlášení k zasílání novinek e-mailem

Pro přihlášení k odběru novinek je možné použít odkaz „Registrovat k odběru novinek“ pod seznamem kategorií.

Uživatel ve formuláři vyplní e-mailovou adresu, kam budou denní souhrny nových nabídek odesílány a případně nastaví konkrétní oblasti a státní instituce, o jejichž nabídky má zájem.

Po registraci uživateli přijde e-mailem na udanou adresu zpráva o úspěšné registraci nabídek. Tato zpráva obsahuje také odkaz na zrušení zasílání nabídek.

V případě potřeby je možné na jednu e-mailovou adresu zaregistrovat více kombinací filtrů. Pak na tuto adresu bude zasílán e-mail s novinkami pro každý záznam samostatně. Zrušení pak probíhá také pro každý odběr samostatně.

2.3 Zrušení zasílání novinek e-mailem

Každá zpráva s novinkami obsahuje odkaz Pro úplné zrušení odběru nových nabídek. Jestliže uživatel použije tento odkaz, je přesměrován na stránku systému s detailními informacemi o registraci.

Tlačítko „Zrušit registraci“ pak tento záznam odebere a další nabídky již nebudou zasílány.

3. Zadávání a úpravy nabídek

Zadávání nových nebo úpravy stávajících nabídek jsou umožněny pouze přihlášeným uživatelům.

3.1 Registrace uživatele

Uživatelé příslušící k SI se mohou registrovat a následně nabídky vytvářet, nabídky vytvořené jejich SI měnit, publikovat nebo stahovat z publikace.

Pro registraci je možné použít odkaz „Registrovat“ v pravém horním rohu obrazovky. Pro registraci je nutné vyplnit v registračním formuláři všechny informace označené hvězdičkou jako povinné. Doporučujeme vyplnit i nepovinné informace, které slouží k předvyplňování informací v nově vytvářených nabídkách.

Pokud v systému ještě není registrován žádný uživatel se stejnou e-mailovou adresou, pak po odeslání formuláře proběhne ověření zadané adresy pomocí zaslání ověřovacího mailu a k dokončení registrace uživatele.

3.2 Vytvoření nové nabídky

Po přihlášení systém zobrazuje v hlavním menu více možností.

Nabídky mé SI: zajistí zobrazení pouze nabídek, které má uživatel možnost měnit, tedy nabídky stejné SI. Příslušnost k SI je řešena shodou domény e-mailu (částí e-mailové adresy za znakem @). Uživatel tedy může upravovat či publikovat nabídky, které vytvořil on sám nebo kdokoli, kdo má potvrzený e-mail se stejnou doménou (uzsvm.cz nebo mfcr.cz apod.).

Přidat novou nabídku : systém vytvoří novou nabídku a zobrazí ji ve formuláři editoru nabídek.

Název: název nabídky, maximální délka je 250 znaků

Kategorie : kategorie, do které spadá nabídka. Pokud potřebná kategorie v seznamu není uvedena, kontaktujte, prosím, podporu systému (kontakt na konci dokumentu) s požadavkem vytvoření další kategorie.

Cena : cena je v nabídce uvedena, pouze pokud je zadána nenulová částka.

Státní instituce : instituce, která majetek nabízí.

Kontaktní osoba : osoba, kterou budou zájemci kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Publikováno od : datum a čas, od kdy je nabídka zveřejněna, pokud je publikována.

Publikováno do : datum a čas, do kdy je nabídka zveřejněna.

Přiložené fotografie : fotografie přiložené k dokumentu. První fotografie bude použita pro náhled v seznamu nabídek a detailu nabídky. Maximální velikost všech přiložených fotografií je 20MB. Při ukládání nabídky je velikost fotografií optimalizována, je tedy možné, že po uložení nabídky systém dovolí nahrát další fotografie.

Přiložené dokumenty : dokumenty přiložené k nabídce. Maximální velikost přiložených dokumentů nabídky je 20MB.

3.3 Změna informací v profilu uživatele

Informace zadané při registraci je možné kdykoli měnit či doplňovat použitím odkazu s e-mailem vpravo nahoře. V tomto formuláři je možné dodatečně aktualizovat jakékoli informace kromě e-mailu, který je základní identifikací uživatele a zajišťuje vazbu na zadané nabídky vlastní či od jiných zaměstnanců státní instituce.

3.4 Úprava existující nabídky

Dostupné jsou změny pouze nabídek zadané uživateli se stejnou doménou.

Pro editaci existující publikované nabídky přejděte na obrazovku detailu nabídky a zde stiskněte odkaz „Upravit nabídku“. Tím se zobrazí formulář úprav konkrétní nabídky.

Po zadání potřebných informací, příloh a obrázků je možné nabídku uložit s publikací nebo pouze aktualizovat bez publikace. Nepublikované nabídky jsou viditelné pouze v režimu zobrazení Nabídky mé SI.

3.5 Stažení publikované nabídky

Pro stažení publikované nabídky přejděte na obrazovku detailu nabídky“ a zde stiskněte odkaz Upravit nabídku“. Tím se zobrazí formulář úprav konkrétní nabídky.

Vpravo dole stiskněte tlačítko „Uložit a zrušit publikaci“. Tím dojde k okamžitému stažení nabídky.

3.6 Naplánování automatického zveřejnění a stažení nabídky

Nabídka je dostupná pouze v době mezi datem „Publikováno od“ a „Publikováno do“, pokud je publikována. Vhodnou volbou těchto dvou záznamů a následnou publikací je možné naplánovat předem automatické zveřejnění a následné automatické stažení nabídky.

4 Kontakt na podporu systému nabídek státním institucím

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

 

e-mail: podporanabidkysi@uzsvm.cz