ÚZSVM bezúplatně převedl spoluvlastnický podíl na pozemku obci Ostrožská Nová Ves

27.10.2022 - Uherské Hradiště

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském Hradišti převedl do vlastnictví obce Ostrožská Nová Ves spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních tří osmin pozemku, který je součástí místní zpevněné komunikace.

Na části pozemku se nachází také travnatá plocha a herní prvek. Majetek připadl státu jako odúmrť. Převod podílu na pozemku o výměře 137 m2 do vlastnictví obce, která vlastnila zbývajících pět osmin se uskutečnil z důvodu sjednocení vlastníka tělesa silnice a pozemku pod ním.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Jde tedy o majetek po zemřelém, který nezanechal závěť a zemřel bez dědiců. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy:Ostrožská Nová Ves - foto1.JPGOstrožská Nová Ves - foto2.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.