ÚZSVM dokončil převod pozemků pod bytovým domem v Olomouci

03.07.2020 - Olomouc

Olomouckým kolegům se podařilo dokončit bezúplatný převod podílu 2817/15405 tří pozemků v Olomouci.

Dva pozemky jsou zastavěny bytovým domem s 22 bytovými jednotkami a třetí pozemek tvoří okolí a zázemí k bytovému domu. Nárok pro bezúplatný převod pozemků vznikl na základě zákona o majetku České republiky, kde se stanoví, že Úřad převede spoluvlastnický podíl k pozemku tvořícímu jeden funkční celek s domem s byty a nebytovými prostory a to v rozsahu odpovídajícímu spoluvlastnickému podílu na společných částech domu.

 

Podíly pozemků byly převáděny již v roce 2006, ale vzhledem k tomu, že vlastníci čtyř bytových jednotek jednostranně podepsané smlouvy o bezúplatném převodu opakovaně nevraceli, podařil se převod dokončit až nyní. Dokončením převodu tak došlo ke sjednocení vlastnictví podílů pozemků k bytovým jednotkám. 


Přílohy: p.č.st. 476, st. 477.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.