ÚZSVM podle Nejvyššího kontrolního úřadu hospodaří se státním majetkem efektivně, transparentně a v souladu se zákony

15.03.2021

Reakce na tiskovou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ohledně hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se státním majetkem v letech 2017 až 2019.

ÚZSVM vítá závěry kontrolní akce NKÚ č. 20/02, který kontroloval hospodaření se státním majetkem za 1,2 miliardy korun. Kontrola NKÚ potvrdila, že ÚZSVM ve sledovaném období postupoval jak při prodeji, pronájmu či bezúplatných převodech nepotřebného státního majetku, tak při správě státního majetku efektivně, transparentně a v souladu s platnou legislativou.

 

Hospodaříme s více než 220 tisíci položkami státního majetku, jen v loňském roce jsme převedli přes 21 tisíc nemovitostí a státu uhájili více než 45 miliard korun v soudních sporech. I přes tuto mimořádně rozsáhlou agendu podle Nejvyššího kontrolního úřadu hospodaříme transparentně a efektivně. Ráda bych poděkovala Nejvyššímu kontrolnímu úřadu za užitečnou zpětnou vazbu, Ministerstvu financí za vynikající spolupráci v oblasti státního majetku a všem svým kolegům, kteří se na mimořádných výsledcích podílejí,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Pro ÚZSVM je zásadní prioritou posilování transparentnosti a veřejné kontroly při hospodaření i prodeji nepotřebného státního majetku, jakož i dosahování co nejvyššího výnosu do státního rozpočtu. K naplnění těchto cílů byly současným vedením ÚZSVM zavedeny nové transparentní formy prodeje nepotřebného státního majetku. Například v roce 2018 ÚZSVM vlastními silami vytvořil a spustil historicky první státní elektronický aukční systém pro prodej nepotřebného státního majetku, a to na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz. Veřejnost tak má možnost nakupovat z pohodlí svého domova a online sledovat průběh i výsledky aukcí. Od 1. listopadu 2018 zpřístupnil ÚZSVM elektronický aukční systém všem organizačním složkám státu a státním organizacím. Od 1. června 2019 vešla v účinnost novela vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., která stanovuje povinnost státním institucím inzerovat nabídky nepotřebného státního majetku i přes web ÚZSVM. Veřejnost tak má veškerou nabídku nepotřebného státního majetku k dispozici na jednom místě.

 

I v případě bezúplatných převodů ÚZSVM podle NKÚ postupoval transparentně, nediskriminačně a v souladu se zákonem a metodickými pokyny Ministerstva financí. Každá žádost je detailně posuzována, zejména zda je prokázáno kritérium veřejného zájmu, a ve smlouvách jsou vždy uvedeny závazky pro nabyvatele, které zohledňují účel a způsob využití převáděné nemovitosti pro naplnění veřejného zájmu. I tento postup kontrola NKÚ kladně hodnotila.

NKÚ v rámci kontroly dále ověřil, že veřejné zakázky ÚZSVM zadával transparentně a v souladu s platnou právní úpravou. Rovněž NKÚ uvedl, že u pohledávek ÚZSVM průběžně sleduje, zda dlužníci včas a řádně plní své dluhy a včasným uplatněním a vymáháním práv činí ÚZSVM takové úkony, aby u pohledávek nedošlo k promlčení.


Dále NKÚ konstatoval, že ÚZSVM měl nastavenu řídící kontrolu účelně tak, aby mohla zabránit nesprávnostem při prodejích a pronájmech nepotřebného státního majetku a rovněž, že vede k naplnění cílů finanční kontroly podle zákona.

 

Dílčí a drobná pochybení týkající se uveřejňování smluv, účetnictví, inventarizace nebo oceňování majetku, na která NKÚ upozornil, ÚZSVM již v průběhu kontroly odstranil a přijal k nim patřičná opatření, aby se do budoucna neopakovala.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.