ÚZSVM převedl zdarma Chyňavě pozemky pod požární nádrží

03.07.2020 - Beroun

Berounské pracoviště ÚZSVM převedlo obci Chyňava dva pozemky v katastrálním území Libečov.

Jedná se o pozemek, na kterém byla v roce 1965 vybudována vodní nádrž, která nyní slouží jako požární nádrž pro Chyňavu a přilehlé obce. Vzhledem k současnému nedostatku vody je nutné tuto nádrž zachovat, aby v případě požárů měli hasiči kde odebírat vodu k hašení.


Sousední pozemek slouží pro hasiče jako jediná přístupová komunikace k požární nádrži. A v části pozemku je uloženo potrubí, které slouží jako jediný přívod vody do vodní nádrže.


Původní pozemky připadly Československému státu – ministerstvu zemědělství jako správě státních statků na základě dekretu presidenta republiky z roku 1945.

Přílohy: 707.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.