ÚZSVM prodal podíl na rodinném domě ve vesnici Kněževísko

07.07.2020 - Vyškov

ÚZSVM ve Vyškově připadl jako odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Blansku podíl o velikosti 1/14 na nemovitostech ve vesnici Kněževísko. Podíl se podařilo prodat.

Dva pozemky tvoří jeden celek a leží ve svahu. Součástí jednoho z pozemků je stavba rodinného domu. Dům nebyl dlouhodobě udržován a neposkytuje ani nejzákladnější podmínky pro možnost bydlení. Pozemky se nacházejí v osadě o několika rodinných domech, bez vybavenosti. Možnost příjezdu je po zpevněné komunikaci a posledních několik desítek metrů je přístupných pouze pro pěší, svažitou komunikací. Celkově je přístup velmi obtížný. Prodej podílu se uskutečnil prostřednictvím elektronického aukčního systému a kupní cena ve výši 63 000 Kč byla odvedena do státního rozpočtu.


Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy: foto 1 - RD k.ú. Kněževísko.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.