ÚZSVM prodal tři obrazy z odúmrti

26.02.2021 - Hradec Králové

ÚZSVM v Hradci Králové prodal v elektronické aukci tři obrazy získané z odúmrti za 1 100 Kč.

Obrazy byly dány k posouzení pracovníkům Národního zemědělského muzea, kteří konstatovali, že první obraz s námětem přírody je dílem amatérského autora a jedná se   zřejmě o olej na plátně. V případě druhého obrazu s námětem ulice se stromořadím se jedná o tisk na kartonu a tento obraz je jen reprodukcí obrazu slavného francouzského impresionistického malíře Alfreda Sisleyho. Poslední obraz s námětem pasáčka hus je reprodukcí obrazu neznámého romantického malíře. I v tomto případě se jednalo o tisk na kartonu.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy: 136a.JPG 136b.JPG 136c.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.