ÚZSVM prověřoval pozemky, jejichž spolumajitelé byli nedostatečně identifikovaní

22.02.2024 - Havlíčkův Brod

ÚZSVM v Havlíčkově Brodě prodal spoluvlastnický podíl ke dvěma pozemkům, které získal jako odúmrť. ÚZSVM musel nejprve prověřit vlastnické vztahy, protože se zjistilo, že mezi další spolumajitele patří lidé, jejichž jedinými údaji v katastru nemovitostí bylo bydliště ve Švédsku.

Jeden z pozemků částečně zasahoval do oplocené zahrady v majetku kupujícího a částečně tvořil přístup ke garáži. Na druhém pozemku garáž stála. ÚZSVM majiteli zahrady a garáže prodával podíl na pozemcích, který získal jako odúmrť.

 

Prodeji předcházelo prověřování, zda se nejedná o majetek, který by měl být veden v seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků. Přišlo se totiž na to, že dalšími vlastníky jsou fyzické osoby s místem pobytu ve Švédském království bez další bližší specifikace.

 

Během šetření pracovníci ÚZSVM zjistili, že ve sbírce listin Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod je založeno prohlášení, ve kterém se obě spolumajitelky vzdávají svých podílů k těmto nemovitostem. Prohlášení bylo učiněno v rámci projednávání dědického řízení v roce 1962. Ženy se majetku vzdaly ve prospěch právní předchůdkyně další ze spolumajitelek. Prověřované podíly tudíž nespadaly do agendy nedostatečně identifikovaných vlastníků a jejich převod řeší v rámci doprojednání dědictví jedna ze spoluvlastnic samostatně. Podíly, které připadly státu jako odúmrť, potom mohyl být prodány novému spolumajiteli.

Přílohy:PA051870.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.