ÚZSVM v Jičíně předal pozemek pod říčkou Mrlinou

07.07.2020 - Jičín

Pracoviště ÚZSVM v Jičíně předalo státnímu podniku Povodí Labe pozemek o výměře 5 524 m² v obci Chyjice.

Pozemek tvoří část koryta říčky Mrlina o délce cca 700 m, jejíž správu vykonává Povodí Labe na základě zákona o vodách. Říčka Mrlina protéká středem obce Chyjice v délce více než 2 km. Nejprve napájí rybník Jordán a dále teče podél jediné komunikace vedoucí středem obce a rozděluje ji tak na dvě části. Hodnota převedeného majetku činí 55 240 Kč. Převod se uskutečnil bezúplatně. Česká republika je vlastníkem pozemku na základě zákona z roku 1949 o finančním hospodaření národních výborů, ve spojení s ústavou Československé socialistické republiky z roku 1960.

Přílohy: 759.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.