ÚZSVM v Jindřichově Hradci dohledal spoluvlastníky majetku v Hrachovišti

26.02.2021 - Jindřichův Hradec

Na pracoviště ÚZSVM v Jindřichově Hradci se obrátil spoluvlastník lesního pozemku v katastrálním území Hrachoviště u Třeboně se žádostí o pomoc při dohledání dvou spoluvlastníků tohoto pozemku, neboť zbylé dva podíly pozemku byly v katastru nemovitostí zapsány na nedostatečně identifikovaného vlastníka.

Podle prvotních informací žadatele měly tyto osoby vycestovat do Ameriky. Ve spolupráci se Státním okresním archivem v Jindřichově Hradci, s Národním archivem, s matrikami v Lomnici nad Lužnicí a v Chabařovicích, s využitím zdigitalizovaných materiálů Státního oblastního archivu v Třeboni, se podařilo dohledat údaje o sňatku, dalším pobytu a o úmrtí obou spoluvlastníků a podat podnět k projednání dědictví.

 

Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem – jedná se o nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně určitě uveden jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví) a dále nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci.

Přílohy: 160.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.