ÚZSVM zdarma převedl krajnice a příkopy u obce Chrást na kraj

03.07.2020 - Příbram

ÚZSVM v Příbrami převedl na Středočeský kraj osm pozemků o celkové rozloze 4 260 m2.

Jednalo se o pozemky tvořící krajnice a silniční příkopy podél komunikací ve vlastnictví kraje. Na základě zjištění skutečného stavu byla Katastrálním úřadem na podnět ÚZSVM provedena změna způsobu jejich využití na silnice a došlo k jejich bezúplatnému převodu.

Přílohy: 784 (1).JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.