ÚZSVM zdarma převedl majetek obci Topolná a městu Uherský Brod

29.08.2022 - Uherské Hradiště

Uherskohradišťské pracoviště ÚZSVM bezúplatně převedlo ve veřejném zájmu podíl o velikosti 17/423 na dvou pozemcích pod komunikacemi o celkové výměře 176 m2 obci Topolná a umožnilo tak částečné sjednocení vlastnictví pozemků a těles místních komunikací vedených v pasportu komunikací obce Topolná.

Převodem do vlastnictví obce Topolná je i nadále zajištěn veřejně přístupný charakter těchto pozemků. Podíl ÚZSVM nabyl v rámci odúmrtě a s podílem id. 16/423 od roku 2017 na základě změny příslušnosti hospodařit ze Státního pozemkového úřadu, jelikož se nejednalo o zemědělský majetek.

 

Dále Uherskohradišťské pracoviště ÚZSVM bezúplatně převedlo ve veřejném zájmu městu Uherský Brod tři pozemky pod komunikací v ulici Vazová o výměře 2 020 m2 a umožnilo tak sjednocení vlastnictví pozemků a tělesa účelové komunikace ve vlastnictví města.

Přílohy:foto Topolná - 1030_466.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.