ÚZSVM zdarma převedl pozemky na Chebsku na SPÚ a na Lesy ČR

07.07.2020 - Karlovy Vary

ÚZSVM v Karlových Varech bezúplatně převedl dva pozemky o celkové výměře 11 638 m² na Lesy ČR a osm pozemků o celkové výměře 74 191 m² na Státní pozemkový úřad (SPÚ).

Převáděné pozemky na Lesy ČR získal ÚZSVM v rámci komplexních pozemkových úprav. Pozemky se nacházejí v katastrálním území Dubina. Na základě zjištěných skutečností byla v katastru nemovitostí, po rozhodnutí příslušného státního orgánu, provedena oprava z původně evidované „ostatní plochy“ na „pozemek lesní“ se způsobem ochrany „pozemek určený k plnění funkcí lesa“.


Převáděné pozemky na SPÚ budou využity jako rezerva státní půdy pro vypořádání nároků oprávněných osob a pro provádění pozemkových úprav. Jednalo se o následující pozemky: dva pozemky o celkové výměře 33 384 m2 v obci Libá dva pozemky o celkové výměře 30 084 m2 v obci Františkovy Lázně, jeden pozemek o výměře 6 898 m2 v obci Skalná a tři pozemky o celkové výměre 3 825 m2 v obci Šindelová.


Přílohy: 907a.jpg 907b.jpg 907c.jpg 907d.jpg 907e.jpg 907f.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.