ÚZSVM zdarma převedl sedm pozemků Hostomicím a Bílině

25.02.2021 - Teplice

Hostomicím a Bílině se díky bezúplatným převodům majetku od ÚZSVM v Teplicích rozrostl majetek o nové pozemky v celkové hodnotě 413 373 Kč.

Hostomice získaly tři pozemky o celkové výměře 5 490 m2. Na všech pozemcích leží komunikace III. a IV. třídy. Celková hodnota těchto pozemků činí 222 223 Kč. Pozemky získal ÚZSVM do majetku po ukončení činnosti Okresního úřadu Teplice.

 

Čtyři pozemky získala Bílina. Dva pozemky leží v katastrálním území Bílina a dva v katastrálním území Chudeřice u Bíliny.

 

Rozloha pozemků v katastrálním území Bílina činí 622 m2 a nachází se na nich komunikace III. třídy. Oba pozemky byly před převodem zapsány v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka. Prověřením nabývacích titulů bylo zjištěno, že původní pozemkové parcely, ze kterých se dnešní pozemky skládají, byly buď veřejný statek a jsou tak ve vlastnictví České republiky na základě Ústavního zákona z roku 1948, nebo se jednalo o historický majetek obcí, o který se obec však v zákonné lhůtě nepřihlásila a ani neuplatnila na tento majetek nárok, proto se jeho vlastníkem stal stát. Jedná se tedy o majetek, o němž bylo zjištěno, že s ním podle zákona o majetku státu nehospodaří žádná organizační složka státu.

 

Zbylé dva pozemky mají celkovou výměru 375 m2 a leží na nich komunikace IV. a III. třídy. I tyto pozemky byly původně zapsány v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka. Z nabývacích titulů vyplynulo, že původní pozemkové parcely, ze kterých se dnešní pozemky skládají, byly ve vlastnictví státu na základě dekretu prezidenta republiky z roku 1945 o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. V roce 1946 pak vlastnictví přešlo na národní podnik Severočeské hnědouhelné doly se sídlem v Mostě. Po zániku tohoto národního podniku však možný právní nástupce státní podnik Palivový kombinát Ústí nad Labem nikdy neprokázal přechod majetku a ani nepředložil dokumenty, které by osvědčovaly jeho vlastnictví, proto byly pozemky zapsány na neznámého vlastníka.  Hodnota všech pozemků převedených do majetku Bíliny činí 191 150 Kč.

Přílohy: 150Bílina.jpg 150HostomicenadBílinouI.jpg 150ChudeřiceuBíliny.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.