ÚZSVM zdarma převedl více než dva hektary pozemků na obce na Břeclavsku a Jihomoravský kraj

07.07.2020 - Břeclav

ÚZSVM v Břeclavi bezúplatně převedl na obce Ivaň, Velké Pavlovice a Jihomoravský kraj pozemky o celkové výměře 20 754 m².

Na obec Ivaň ÚZSVM bezúplatně převedl dva pozemky z důvodu veřejného zájmu v celkové výměře 11 980 m2 v účetní hodnotě 103 000 Kč. Pozemky leží v zastavěném území obce a nachází se na nich místní komunikace, nebo chodníky. Do majetku československého státu přešly na základě ústavního zákona.


ÚZSVM z důvodu veřejného zájmu bezúplatně převedl pět pozemků o celkové výměře 1 474 m2 na Velké Pavlovice. Na pozemcích se nachází tělesa komunikací, jejichž správu zajišťuje město.


ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek ve veřejném zájmu v obci Diváky o výměře téměř 7 300 m2 v účetní hodnotě více než 152 000 Kč do vlastnictví Jihomoravského kraje. Na pozemku se nachází silnice III. třídy Diváky-Šitbořice ve vlastnictví Jihomoravského kraje.


Přílohy: 902a.jpg 902b.jpg 902c.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.