ÚZSVM získal prodejem dvou pozemků v centru Ústí nad Labem více než 670 tisíc korun

19.01.2022 - Ústí nad Labem

ÚZSVM v Ústí nad Labem prodal prostřednictvím elektronické aukce dva pozemky ležící v Ústí nad Labem a získal tak pro státní rozpočet finanční prostředky ve výši 673 500 Kč.

Předmětem elektronické aukce byly dva na sebe navazující rovinaté pozemky o rozloze 232 m2 a 137 m2 ležící přímo v centru města. Pozemky jsou využívané jako příjezdová cesta k nemovitostem ve vlastnictví třetích osob a jako parkovací plocha. Dle územního plánu se nacházejí na území archeologických nalezišť a ve vnější zóně havarijního plánování firmy Spolchemie.

 

ÚZSVM tyto pozemky získal jako nepotřebný majetek od Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pozemky se podařilo prodat hned v prvním kole elektronické aukce. Nejnižší podání bylo za oba pozemky stanoveno ve výši 673 500 Kč. Do aukce se přihlásili celkem 3 zájemci, všichni splnili dané podmínky a složili kauci, byli tedy vpuštěni do samotné aukce. Aktivně se však zúčastnil pouze jediný účastník, který se potvrzením nejnižšího podání stal vítězem aukce a novým majitelem těchto dvou pozemků.

Přílohy:ÚL-09 - Ústí nad LabemII.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.