Rekonstrukce bývalé
věznice v Uherském Hradišti

Z areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti bylo odvezeno téměř 133 tun odpadu

IMG_20200213_140227_319.jpg
IMG_20200213_115831_1.jpg
IMG_20200213_112236.jpg
20180412_112828.jpg

Práce na rekonstrukci areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti jsou v plném proudu a pokračují podle plánu. V minulém týdnu skončily vyklízecí práce. Celkem bylo vyvezeno téměř 133 tun odpadu.

Firma, kterou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vybral na základě transparentního zadávacího řízení, kompletně areál vyčistila od nežádoucích nepotřebných věcí, odpadu, stavební suti či rostoucích náletů a také zajistila odvoz veškerého vytěženého materiálu a jeho ekologickou likvidaci.


​ÚZSVM tak nyní může podniknout další nezbytné kroky pro záchranu této jedinečné kulturní památky. V areálu aktuálně probíhá na základě transparentního zadávacího řízení detailní zaměření objektu, resp. dokumentace skutečného provedení stavby. Dále s ohledem na aktuální stav střechy věznice činíme nezbytné kroky k jejímu zabezpečení, a to zejména z důvodu ochrany osob a z důvodu zabránění zhoršování stavebně technického stavu jak vlastní střechy, tak i budovy bývalé věznice. Následovat budou nezbytné průzkumy, jako stavebně technický průzkum (včetně dalších průzkumů: mykologický, geologický, radonový, statický, vlhkostních poměrů stavby, stavu výplní otvorů, stavebně technického a mykologického stavu krovu, biologický, technické infrastruktury a podzemních staveb), dále stavebně historický průzkum (včetně dalších průzkumů: stratigrafický exteriéru, stratigrafický interiéru a provedení pasportu původních prvků) a konečně i archeologický průzkum. Poté bude moci být zpracována žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení.

 

Rekonstrukce areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti je jednou z hlavních priorit ÚZSVM a v současnosti nejvýznamnější investicí, a to i z celorepublikového pohledu. ÚZSVM tak dělá vše pro to, aby se veškeré práce maximálně urychlily a areálu byl vdechnut nový život. Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem vybuduje ÚZSVM důstojné Muzeum totality jakožto připomenutí pohnuté historie věznice. ÚZSVM dále do areálu plánuje umístit okresní soud, okresní státní zastupitelství a probační a mediační službu.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.