Neděle, 17. prosince 2017

odbor Odloučené pracoviště Vsetín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Vsetín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Pod Vršky 27
755 01 Vsetín
Ředitelka:
JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová
Tel.: 571 428 055
E-mail: libuse.tkadlecova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Tkadlecová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vsetín

ÚZSVM předal Povodí Moravy pozemek v obci Babice

07.12.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně předalo státnímu podniku Povodí Moravy pozemek v katastrálním území Babice u Kelče.

Ředitelství silnic Zlínského kraje požádalo o pozemky ve Velké Lhotě u Valašského Meziříčí

01.12.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně převzal od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) tři pozemky v katastrálním území Velká Lhota u Valašského Meziříčí. AOPK pozemky nepotřebuje ke své činnosti.

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemky pod místními komunikacemi městu Vsetín

30.11.2017

Vsetínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo bezúplatně dva pozemky do vlastnictví města. Jednalo se o parcely o výměře 539 a 234 m² v celkové účetní hodnotě 135 275 Kč.

další aktuality