Vyjádření ÚZSVM k prodeji pozemku v Chlumu u Třeboně

18.08.2021

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) upřesňuje informace, které se objevily v reportáži České televize.

Pozemek v Chlumu u Třeboně byl pro stát nepotřebný, žádná organizační složka státu o něj neprojevila zájem. Městysu Chlum u Třeboně byla část pozemku (cca 3 500 m2) zdarma převedena, a to ta, u níž byly splněny podmínky metodického materiálu Ministerstva financí. Jednalo se o plochy místních komunikací, parkoviště apod.

 

ÚZSVM dlouhodobě zhruba čtyřikrát víc nemovitostí převádí zdarma, než prodává, nicméně vždy musí postupovat podle platné právní úpravy, zejména zákona o majetku státu, prováděcí vyhlášky a metodických materiálů Ministerstva financí. Zákonem preferovaná forma je prodej, a to prostřednictvím transparentního výběrového řízení nebo veřejné dražby. Speciální předkupní právo obce ze zákona nemají, ale v odůvodněných případech je možné převést nepotřebný majetek obcím i bezúplatným převodem nebo přímým prodejem. Podmínky pro tyto způsoby naložení s nemovitostmi jsou uvedeny v Metodickém materiálu Ministerstva financí, který je transparentně zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM, typicky jde o veřejně prospěšné nemovitosti typu pozemků u škol apod. V případě pozemků v Chlumu u Třeboně byly splněny tyto podmínky pouze u části z nich. U zbylé části zákonné podmínky splněny nebyly, sama obec si schválila v územním plánu charakter pozemku jako plochu pro bydlení. Proto ÚZSVM musel vyhlásit transparentní výběrové řízení.  

 

Výběrové řízení probíhalo v několika kolech, do nichž se žádný zájemce nepřihlásil, tj. ani obec, která si přitom účast schválila v zastupitelstvu. V předposledním kole byla cena stanovena na 800 tisíc korun (tj. zhruba polovina ceny obvyklé). Obec se však rozhodla se do výběrového řízení nepřihlásit. V dalším kole se přihlásili tři zájemci včetně obce a pozemek byl prodán za částku 1,6 milionu korun. Vítěz výběrového řízení, kterým se stala právnická osoba, byl vyzván k podpisu kupní smlouvy. Následně bude smlouva odeslána ke schválení na Ministerstvo životního prostředí. Poté bude vítěz vyzván k doplacení kupní ceny a smlouva bude zveřejněna v registru smluv a bude podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Budoucí využití nemovitostí je dané zejména územním plánem obcí (který je plně v kompetenci obce), případně památkovou ochranou nebo pravidly v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Zdůrazňujeme, že výběrová řízení i veřejné dražby pořádané ÚZSVM jsou maximálně transparentní a zajišťují rovné podmínky pro všechny účastníky. Není tedy pravdou, jak v reportáži zaznělo, že by obce musely předem zveřejnit cenu, za kterou jsou ochotny danou nemovitost získat. Naopak v případě zájmu obce o účast ve výběrovém řízení nebo ve veřejné dražbě platí, že zastupitelstvo může svěřit rozhodovací oprávnění radě obce nebo starostovi bez zveřejnění ceny. Podle zákona je možné znepřístupnit část usnesení zastupitelstev, kterými bylo rozhodnuto o koupi nemovitostí. Usnesení se tedy nezpřístupňují a také se neposkytují podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dále je možné použít postup podle zákona a o obcích, kdy lze pravomoc na koupi nemovitostí svěřit radě obce nebo starostovi.

 

Za účelem maximálně vycházet obcím vstříc ÚZSVM zveřejňuje veškeré své nemovitosti na svých webových stránkách s vyznačením, zda je konkrétní nemovitost pro ÚZSVM potřebná či nikoliv. Každá obec má tak možnost vyhodnotit, zda tyto nemovitosti potřebuje ke své činnosti a v případě, že ano, může se obrátit na konkrétní regionální pracoviště ÚZSVM, které poskytne potřebnou součinnost.

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.