Úterý, 26. května 2020

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

Typ
Jméno a příjmení *  
Ulice, č.p *  
Obec *  
PSČ *  
Datum narození *  
E-mail/datová schránka
Text žádosti *  
Územní pracoviště
 
Captcha
Opište výraz z obrázku *  
* Povinný údaj
Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ uděluji Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM") souhlas se zpracováním a uchováním mých osobních údajů, v rozsahu zde uvedeném, za účelem zpracování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s požadavky Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tento souhlas uděluji ÚZSVM po dobu určenou dle platných právních předpisů v oblasti archivnictví. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.