Pondělí, 9. prosince 2019

Stát stále více bohatne z mrtvých bez dědiců

01.09.2010
Rok od roku se výrazně zvyšuje hodnota majetku, který přebírá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) po lidech, kteří zemřeli a nemají dědice, nebo který tvoří věci zajištěné v rámci trestního řízení.

Rok od roku se výrazně zvyšuje hodnota majetku, který přebírá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) po lidech, kteří zemřeli a nemají dědice, nebo který tvoří věci zajištěné v rámci trestního řízení.

Zatímco například loni získal stát na tzv. odúmrtích jmění za zhruba 45 miliónů korun, letos do počátku srpna to již bylo bezmála 50 miliónů korun.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: Dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.Sbírka za 29 miliónůHodnota majetku, který přechází na stát, je však daleko vyšší. Statistické sledování takových případů totiž zákon úřadu nestanovuje, a ten navíc u některých nabytých věcí ani jejich hodnotu neuvádí.

Letos například předal úřad Muzeu Českého ráje v Turnově sbírku za více než 29 miliónů korun. Muzeum převzalo mimo jiné i 3511 starých tisků či několik desítek tisíc knih, mezi nimiž byly i rukopisy.Sbírku, která dokumentuje lidové umění v oblasti Českého ráje a Pojizeří, vlastnili manželé Josef a Jana Schejbalovi z Jablonce nad Nisou. Dokumentuje lidové umění v oblasti Českého ráje a Pojizeří a řada předmětů patří mezi skutečné unikáty.

Její součástí je i soubor jedenácti soch nazvaný Getsemanská zahrada, který v roce 1829 vytvořil kameník Ignác Martinec. Nejpodstatnější část sbírky tvoří zhruba 35 tisíc knih, přiblížila ředitelka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová.

Část rozsáhlé sbírky shromažďované manželi Schejbalovými donedávna na faře v Jablonci nad Nisou mohou návštěvníci Muzea Českého ráje v Turnově vidět už letos v prosinci.

Státu připadají z dědického řízení nejrůznější druhy majetku. Jde zejména o nemovitosti, ale také o vybavení bytů, auta, motocykly, vkladní knížky, účty u peněžních ústavů, akcie, umělecká díla, starožitnosti, známky, mince či šperky. Velmi časté jsou však i případy příbytků, které jsou ve špatném technickém a hygienickém stavu, řekla mluvčí ÚZSVM Jana Rennerová. Například pražskou Národní galerii tak v minulosti obohatila díla mj. Vojtěcha Hynaise, Antonína Slavíčka, Joži Úprky, Oldřicha Blažíčka, Antonína Hudečka či Františka Kavána.

Zřejmě největší dědické řízení v historii ÚZSVM v Praze skončilo podle ní před pěti lety a trvalo přes tři roky. Majetek po zemřelé osobě byl oceněn na více než 35 miliónů korun a průběh dědického řízení ovlivnil zejména značný rozsah nemovitého majetku na území Středočeského kraje, konstatovala Rennerová. Státu v tomto případě připadly mj. i cenné papíry v hodnotě přes 11 miliónů korun a zůstatky na celkem deseti vkladových účtech v hodnotě více než 8 miliónů korun.

Připadnou-li státu vzhledem k případům odúmrtí například umělecké předměty, starožitnosti, originály obrazů či sbírky předmětů, předává je bezúplatně prostřednictvím ÚZSVM muzeím a galeriím. Šperky ze zlata a stříbra bezúplatně převádíme Puncovnímu úřadu, vysvětlila osud některých movitých věcí Rennerová.Ultralehké letadlo i jezdečtí koněPolicie, státní zástupci a soudci pověřují ÚZSVM správou majetku a věcí zajištěných v trestním řízení. O výrazném nárůstu svědčí fakt, že zatímco v roce 2005 evidoval 1007 kusů v hodnotě 68 miliónů korun, loni to již bylo 2927 kusů za 426 miliónů korun.

Jedná se například o spotřební elektroniku, textilní výrobky, obrazy, šperky, auta, ale i o nemovitosti, ultralehké letadlo, vodní a sněžné skútry či o sbírku historických hodin. Za kuriózní typ zajištěného majetku by mohlo být označeno například vybavení posilovny nebo zhruba 700 tisíc litrů pohonných hmot, uvedla Rennerová.

Momentálně má ÚZSVM ve své správě mj. i tři jezdecké ušlechtilé koně. Ty si pořídila mladá žena z Olomoucka z peněz, které získala díky úvěrovým podvodům.

Pocházejí ze zahraničí, což dokládají jejich rodokmeny i jména “ Jessi Smart Contesa, Justin Bars a Per d™Uno, podotkla mluvčí s tím, že než budou koně prodáni, jsou v péči odborníků, protože ÚZSVM sám nedisponuje zařízením, kde by je mohl ustájit.

Některé druhy majetku nabízí ÚZSVM ostatním organizačním složkám státu. Pokud tyto neprojeví zájem, vypisují se výběrová řízení a ÚZSVM majetek prodává, poznamenala mluvčí s tím, že veškerý výnos se odvádí do státního rozpočtu.Foto popis| Součástí sbírky, kterou zdědil stát po manželích Schejbalových, je soubor jedenácti soch nazvaný Getsemanská zahrada, který v roce 1829 vytvořil kamenický mistr Ignác Martinec ze Sestrňovic.