Sobota, 7. prosince 2019

Víceměřice postaví byty klientům ústavu

13.09.2010
Cvičné byty vybuduje obec v domě, který získala zdarma od státu.

Rodinný dům se zahradou získaly Víceměřice ze státního majetku. Obec jej chce využít jako cvičné bydlení pro klienty místního Domova u rybníka. Paní, která v něm bydlela, zemřela bez dědiců. Dům pak připadl státu, ale nám se ho podařilo bezplatně získat, vysvětlil starosta Víceměřic Antonín Dostálík.Vyhlídka samostatnosti

O budoucnosti objektu má jasnou představu. Chtěli bychom zde udělat byty, kde by si klienti našeho ústavu udržovali nebo budovali určité sociální návyky spojené se samostatným bydlením, uvedl starosta.
V domě mají zpočátku žít pod dozorem pracovníků ústavu. Větší samostatnost by pak dostali, pokud se prokáže, že samostatné bydlení zvládají. Dvůr a zahrada budou sloužit jen jim. V hospodářské části by klienti chovali domácí zvířata, o zahradu by se starali společně. Každý dostane svěřenou část, o kterou bude pečovat a s níž se může také pochlubit, řekl Dostálík. Pro klienty ústavu sociální péče je velmi důležitý pocit zodpovědnosti stejně jako možnost ukázat, že něco umí. Je to součást ergoterapie. K práci klienty samozřejmě nikdo nenutí, pracují podle svých schopností a aktuálního rozpoložení, vysvětlil starosta obce, která je zřizovatelem Domova.

V jedné z místností domu by chtěl umístit malou expozici o historii a současnosti ústavu. To je ovšem hudba budoucnosti. Nejdřív se samozřejmě musí udělat projekt a provést rekonstrukce. No a za chvíli jsou volby a po nich může být všechno jinak, podotkl starosta.Bezúplatný převod

Obec získala dům zdarma pro veřejně prospěšné účely. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových to umožňuje zákon o majetku České republiky. Nepotřebný státní majetek nejprve nabízíme organizačním složkám státu. Pokud žádná neprojeví zájem, mohou jej získat další instituce nebo soukromníci v dražbě. Z důvodu veřejného zájmu je ale možné převést majetek bezúplatně, uvedl mluvčí úřadu Robert Hurt. Před několika lety tímto způsobem obdrželi budovy po okresním úřadu prostějovští policisté.

Obcím, občanským sdružením i dalším organizacím se vyplatí sledovat webové stránky úřadu pro zastupování, na nichž je nabízený majetek státu zveřejňován. Státu mohou připadnout samozřejmě i movité předměty. Před dvěma lety to byl například automobil Spartak po muži z Prostějovska, který nakonec putoval do sbírek Technického muzea v Brně.Klienti ústavu by si udržovali nebo budovali určité sociální návyky spojené se samostatným bydlením. Antonín Dostálík, starosta Víceměřic.