Pondělí, 16. prosince 2019

Získali pozemek pod náhonem

10.09.2010
ádosti zástupců Starého Města o převedení jednoho ze státních pozemků byly úspěšné. Ve středu jim Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl pozemek, který leží pod velkou částí důležité komunikace Na Valech.

ádosti zástupců Starého Města o převedení jednoho ze státních pozemků byly úspěšné. Ve středu jim Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl pozemek, který leží pod velkou částí důležité komunikace Na Valech. Jde o plochu někdejšího mlýnského náhonu. V budoucnu plánujeme některé rekonstrukce tamní kanalizace a výstavbu náměstí, proto bylo naším zájmem tento pozemek získat, vysvětlil starosta Starého Města Josef Bazala. Pozemek leží pod velkou částí důležité místní cesty Na Valech, která vede od nově rekonstruovaného Památníku Velké Moravy až po městský sportovní areál.


Plocha sloužila také jako veřejná kanalizace. Na její části vznikla silnice a koryto vodního toku.
Jelikož ale nešlo o vodní tok ve smyslu vodního zákona, byl ve spolupráci se Starým Městem vyhotoven geometrický plán na rozdělení pozemku podle skutečného využití, upřesnila vedoucí samostatného oddělení komunikace ÚZSVM Jana Rennerová.