Pátek, 13. prosince 2019

Čtyři hraniční přechody na severu Čech jsou bez překážek

02.09.2008
ÚZSVM, odbory Odloučené pracoviště Teplice, Liberec, Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), zajistily odstranění překážek na čtyřech hraničních přechodech. V současnosti je průjezd přes Cínovec, Hrádek nad Nisou, Hřensko a Rumburk “ Neugersdorf zcela volný a bezproblémový.
ÚZSVM, odbory Odloučené pracoviště Teplice, Liberec, Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), zajistily odstranění překážek na čtyřech hraničních přechodech. V současnosti je průjezd přes Cínovec, Hrádek nad Nisou, Hřensko a Rumburk “ Neugersdorf zcela volný a bezproblémový.

Odbor Odloučené pracoviště Teplice v rámci úprav hraničních přechodů zajistil odstranění ocelového zastřešení odbavovacího prostoru na hraničním přechodu Cínovec, odbor Odloučené pracoviště Liberec zajistil likvidaci ocelového zastřešení odbavovacího prostoru a středových buněk na hraničním přechodu Hrádek nad Nisou. Na hraničních přechodech Hřensko a Rumburk-Neugersdorf zajistil odstranění přístřešků odbor Odloučené pracoviště Děčín.

V souvislosti se vstupem České republiky do Schengenského prostoru a se zrušením kontrol na vnitřních hranicích mezi starými a novými členskými státy EU bylo nutné provést některá stavebně-technická opatření na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy na vnitřních hranicích. V praxi to znamená odstranění zátarasů, závor, odbavovacích buněk, zastřešení a změnu dopravního značení v souladu s pravidly bezpečnosti silničního provozu.

ÚZSVM veškeré práce zajišťuje prostřednictvím odborných firem vybraných na základě výběrového řízení. Stanovený termín 31. 8. 2008 byl splněn a tím také 2. etapa úprav na hraničních přechodech určená Harmonogramem plnění úkolů projektu úpravy hraničních přechodů ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace