Pátek, 6. prosince 2019

Hraniční přechod Dolní Dvořiště je volně průjezdný

24.09.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), dokončil úpravy hraničního přechodu Dolní Dvořiště.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), dokončil úpravy hraničního přechodu Dolní Dvořiště.

Úpravy hraničního přechodu Dolní Dvořiště proběhly v souladu se Schengenskými dohodami a byly ukončeny ještě před stanoveným termínem. Nad mezinárodní komunikací E 55 bylo odstraněno zastřešení, byla provedena demontáž odbavovacích buněk a rovněž změna dopravního značení. V současné době je veškerá doprava bez omezení vedena uvolněným prostorem hraničního přechodu po čtyřproudé komunikaci.

V souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru a se zrušením kontrol na vnitřních hranicích mezi starými a novými členskými státy EU bylo nutné provádět některá stavebně-technická opatření na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy, které se nacházejí na vnitřních hranicích. Jednalo se zejména o odstranění zátarasů, závor, odbavovacích buněk, zastřešení a také o změny dopravního značení, které proběhly v souladu s pravidly bezpečnosti silničního provozu.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace