Pátek, 6. prosince 2019

Největší černá skládka v Olomouci odstraněna

10.09.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), zajistil likvidaci černé skládky pneumatik.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), zajistil likvidaci černé skládky pneumatik.

Skládka se rozprostírala takřka na celém pozemku o rozloze přes 80 tisíc m2, se kterým je ÚZSVM příslušný hospodařit a který se nalézá v katastrálním území Nová Ulice. Likvidace stála cca 260 tisíc korun a provedla ji firma vybraná ve výběrovém řízení, která provedla rovněž odbornou recyklaci pneumatik.

Tak se podařilo ÚZSVM zlikvidovat více než 2 tisíce pneumatik. Skládka pro předmětný pozemek představovaly mimořádnou ekologickou zátěž. Část pozemku totiž zasahuje do navrhovaného biocentra, jež je součástí systému ekologické stability.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace