Pondělí, 9. prosince 2019

Stavební úpravy na hraničním přechodu Halámky dokončeny

23.09.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), zajistil odstranění části zastřešení na hraničním přechodu Halámky. Díky tomuto opatření bude na hraničním přechodu obousměrný provoz, a to ve směru od Rakouska do České republiky.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), zajistil odstranění části zastřešení na hraničním přechodu Halámky. Díky tomuto opatření bude na hraničním přechodu obousměrný provoz, a to ve směru od Rakouska do České republiky.

Projektová dokumentace a stavební práce zhotovila odborná firma po dohodě s Ř˜editelstvím silnic a dálnic, které tuto komunikaci 1. třídy spravuje. Stavební úpravy na hraničním přechodu Halámky jsou součástí 2. etapy úprav hraničních přechodů po vstupu České republiky do schengenského prostoru.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace