Čtvrtek, 5. prosince 2019

ÚZSVM odstranil překážky na hraničních přechodech s Polskem a Slovenskem

04.09.2008
Vstupem České republiky do Schengenského prostoru se změnila potřeba využití objektů a zařízení na hraničních přechodech. ÚZSVM plní podmínky Schengenského hraničního kodexu tím, že zajišťuje odstranění překážek, které brání plynulému silničnímu provozu.
Vstupem České republiky do Schengenského prostoru se změnila potřeba využití objektů a zařízení na hraničních přechodech. ÚZSVM plní podmínky Schengenského hraničního kodexu tím, že zajišťuje odstranění překážek, které brání plynulému silničnímu provozu.

ÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava, je příslušné hospodařit s celkem 12 hraničními přechody, z toho 11 přechodů je s Polskem a 1 přechod sousedí se Slovenskem. Z tohoto počtu bylo nutno provést v 1. etapě na 7 hraničních přechodech demontáž zastřešení celniště, odstranit závory a odbavovací buňky, ze kterých cizinecká a pohraniční policie prováděla kontroly. V další fázi ÚZSVM zajistil odstranění dělících ostrůvků a stavebních úprav tak, aby průjezd hraničním přechodem byl zcela bezproblémový.

Odstranění ocelových zastřešení odbavovacích prostor a buněk provedly odborné firmy, které byly vybrány ve výběrových řízeních. Práce byly ukončeny před stanoveným termínem.

ÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava, dále plní usnesení Vlády ČR, které stanovilo postup při nakládání s nemovitým majetkem státu na silničních hraničních přechodech. Např. nemovitý majetek v areálu hraničního přechodu Krnov v celkové hodnotě cca 13 milionů korun byl již bezúplatně převeden Ministerstvu vnitra ČR, stejně jako majetek v areálu hraničního přechodu Chotěbuz.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace