Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM předal národnímu parku hraniční přechod Strážný

29.09.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), předal objekty na silničním hraniční přechodu Strážný Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), předal objekty na silničním hraniční přechodu Strážný Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.

ÚZSVM hospodařil s objekty na přechodu Strážný od roku 2004, kdy je převzal od Generálního ředitelství cel. Po odchodu Referátu služby cizinecké a pohraniční policie zajišťoval ÚZSVM provoz všech objektů na tomto přechodu.

Po vstupu České republiky do schengenského systému bylo nutno odstranit překážky, které bránily plynulému silničnímu provozu, a naložit s majetkem v souladu se zákonem o hospodaření s majetkem státu.

ÚZSVM se podařilo upravit veřejné osvětlení a odstranit odbavovací buňky, ostrůvky a závory. V nabídkovém řízení pak o objekty na hraničním přechodu projevila zájem Správa národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, na kterou byl tento majetek v uplynulých dnech převeden.

Děkuji za informování veřejnosti.

Ing. Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace