Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM převedl Centrum volného času

22.09.2008
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli Městu Vejprty Centrum volného času, jehož celková účetní hodnota je bezmála 1,7 milionů korun.
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli Městu Vejprty Centrum volného času, jehož celková účetní hodnota je bezmála 1,7 milionů korun.

Předmětem bezúplatného převodu byl dvoupatrový objekt původně využívaný OÚNZ Chomutov jako jesle. Od roku 1993 byl využíván Městem Vejprty jako dům dětí a mládeže s dětskou knihovnou. Později byl dům provozován jako Centrum volného času pro zájmové kroužky dětí a mládeže ze základních škol, praktické školy, školy se speciální výukou a také pro děti ze sociálních ústavů se zdravotním postižením. Konaly se zde kroužky paličkování, vyšívání, drátkování, keramiky a další. V objektu také probíhaly výstavy muzejních exponátů o historii města a hornictví, např. výstava tradičních řemesel “ tradiční krajky, knoflíkářské krajky, výrobky z korálků, rukavičkářské výrobky. Část objektu také využíval terénní sociální pracovník zaměřený na romskou komunitu.

Součástí bezúplatného převodu byl také příslušný zastavěný pozemek o výměře 921 m2. Podmínkou platnosti smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bylo udělení schvalovací doložky Ministerstvem financí ČR. ÚZSVM hospodařil s tímto majetkem po zaniklém Okresním úřadu Chomutov.