Pondělí, 16. prosince 2019

ÚZSVM prodal pozemky v areálu stavebnin

03.09.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), za více než 5,5 milionů korun prodal pozemky v katastrálním území Uherský Brod. Pozemky, jejichž celková výměra přesahuje 12 tisíc m2, se nacházejí v areálu prodejny stavebnin v okrajové části města Uherský Brod.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), za více než 5,5 milionů korun prodal pozemky v katastrálním území Uherský Brod. Pozemky, jejichž celková výměra přesahuje 12 tisíc m2, se nacházejí v areálu prodejny stavebnin v okrajové části města Uherský Brod.

Předmětné pozemky tvoří tzv. funkční celek se stavbami, které se na nich nacházejí (hlavní budova prodejny a sklady). Zbývající pozemky slouží jako manipulační plochy uvnitř areálu.

ÚZSVM připadl tento majetkem ze zákona, a to po ukončení činnosti Okresního úřadu Uherské Hradiště. Prodejem pozemků umožnil ÚZSVM sjednocení vlastnických vztahů k předmětným nemovitostem. Výtěžek z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace