Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM soustavně pečuje o významnou kulturní památku

15.09.2008
V rámci péče o svěřený majetek vypsal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), výběrové řízení na zhotovení a montáž mříže do kostela sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě, památky z 1. poloviny 18. století.
V rámci péče o svěřený majetek vypsal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), výběrové řízení na zhotovení a montáž mříže do kostela sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě, památky z 1. poloviny 18. století.

Vchod do kostela je uzavřen, takže větrání a snižování vnitřní vlhkosti bylo možné pouze otevřenými vraty a za neustálého dozoru. Kovanou mříž o rozměrech cca 4 x 5 m vyrobil umělecký kovář, jehož skvělá řemeslná práce přispěje nejen ke snižování vnitřní vlhkosti kostela, ale zároveň umožní veřejnosti prohlídku památky.

V červenci letošního roku ÚZSVM opakovaně provedl také plynování interiéru kostela sv. Rodiny. Jedná se o v pořadí už 3. zásah na ochranu této historické památky před dřevokaznými škůdci. Akci zajistil a financoval ÚZSVM.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace