Sobota, 7. prosince 2019

ÚZSVM zajistil volný průjezd přes hraniční přechody Harrachov, Královec a Dolní Lipka

03.09.2008
ÚZSVM, odbory Odloučené pracoviště Semily, Trutnov a Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), zajistily odstranění překážek na hraničních přechodech Harrachov (Liberecký kraj), Královec (Královéhradecký kraj) a Dolní Lipka (Pardubický kraj). Odstranění překážek, které bránily volnému průjezdu těmito hraničními přechody, proběhlo v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru.
ÚZSVM, odbory Odloučené pracoviště Semily, Trutnov a Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), zajistily odstranění překážek na hraničních přechodech Harrachov (Liberecký kraj), Královec (Královéhradecký kraj) a Dolní Lipka (Pardubický kraj). Odstranění překážek, které bránily volnému průjezdu těmito hraničními přechody, proběhlo v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru.

Na hraničním přechodu Harrachov bylo demontováno zastřešení železobetonové konstrukce včetně odbavovacích buněk, kašen a ostrůvku uprostřed silnice I. třídy, dále ocelová lávka
pro odbavování nákladních vozidel, která byla umístěna u krajnice. V průběhu demoličních prací byl při zvláštních dopravních opatřeních umožněn průjezd hraničním přechodem. Nyní bude realizována konečná úprava asfaltového povrchu.

ÚZSVM nechal zpracovat projektovou dokumentaci, zajistil odborné vyjádření, výběrové řízení na dodavatele a odborný dozor. Demoliční práce se podařilo na základě dobré spolupráce ÚZSVM s dodavatelem zajistit ve zkráceném termínu.

Odstranění ocelového zastřešení včetně odbavovací budovy pro osobní a nákladní vozidla na hraničním přechodu Královec proběhlo před stanoveným termínem a v těchto dnech byla zakázka převzata od dodavatelské firmy. Práce, včetně nového živičného povrchu a dopravního značení, by měly být dokončeny v 1. polovině září.

Také v areálu hraničního přechodu Dolní Lipka proběhlo úspěšně odstraňování překážek zastřešení celniště, demontáž veřejného osvětlení a nezbytné úpravy povrchů. ÚZSVM tak před převodem areálu Městu Králíky, které o něj projevilo zájem, plní povinnost zajištění volného průjezdu.

Celkové náklady na prováděné úpravy činí více než 4 miliony korun. Harmonogram plnění úkolů úprav hraničních přechodů zajišťuje ÚZSVM v souladu s usnesením Vlády ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace