Pondělí, 9. prosince 2019

Majetek po českém malíři Vojtěchu Hynaisovi míří do Národní galerie

01.09.2006
ÚZSVM (Územní pracoviště v hlavním městě Praze) se zabývá realizací dalšího zajímavého případu tzv. odúmrti v celkové hodnotě 2,6 milionu korun.

ÚZSVM (Územní pracoviště v hlavním městě Praze) se zabývá realizací dalšího zajímavého případu tzv. odúmrti v celkové hodnotě 2,6 milionu korun.Součástí majetku, který stát takto získal, jsou také umělecká díla velkého českého malíře Vojtěcha Hynaise (1854-1925), pohřbeného na Slavíně.Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek muzeální hodnoty, převedl ÚZSVM předměty spojené s umělcovým životem (obrazy, dále skici, štětce, palety, malířské potřeby apod.) Národní galerii v Praze. Stalo se tak na základě určení Ministerstva kultury ČR. Hodnota předmětů činí 650. 000 korun.Za zmínku stojí především 2 obrazy “ dílo s názvem V zahrádce je pravděpodobně z roku 1891. Obraz souvisí s obdobím umělcovy práce, kdy v letech 1887-93 vznikaly malby pro Jubilejní výstavu v Praze. Cena obrazu dle znaleckého posudku je 100.000,- Kč.Obraz s názvem Kristus před Pilátem pochází z roku 1906 a podle znaleckého posudku je jeho hodnota 350.000,- Kč.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.


Bc. Izabela Noveská

vedoucí samostatného oddělení Komunikace