Pondělí, 20. ledna 2020

Památník bitvy u Kolína změnil majitele

14.09.2006
Památník bitvy u Kolína má nového majitele. ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy) převedl bezúplatně památník včetně pozemku na obec Křečhoř na Kolínsku.

Památník bitvy u Kolína má nového majitele. ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy) převedl bezúplatně památník včetně pozemku na obec Křečhoř na Kolínsku.Spolu s památníkem byly převedeny také originály plastik z bronzu, uložené z důvodu jejich ochrany ve skladu ÚZSVM (na pomníku byly umístěny nekovové kopie).Bezúplatný převod na obec tak přispěje k přípravě oslav 250. výročí bitvy u Kolína, které obec v příštím roce, nyní již jako vlastník památníku, spoluorganizuje.Památník byl vybudován nákladem 30 000 zlatých v roce 1898, u příležitosti 50. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn. Autory památníku jsou architekt Václav Weinzettel a akademický sochař Mořic Černil, odborní učitelé sochařské školy v Hořicích. Původním vlastníkem byl Ústřední spolek pro zachování hrobů a pomníků na bojištích v Čechách z roku 1866 v Hradci Králové.
Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace