Pondělí, 16. prosince 2019

ÚZSVM dokončuje změnu majitele národní kulturní památky Strakonického hradu

27.09.2006
Převod ideálních tří čtvrtin nemovitosti v části národní kulturní památky Strakonický hrad do vlastnictví Jihočeského kraje dokončuje v těchto dnech ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice).

Převod ideálních tří čtvrtin nemovitosti v části národní kulturní památky Strakonický hrad do vlastnictví Jihočeského kraje dokončuje v těchto dnech ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice).Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví nemovitostí byla již podepsána. Ministerstvo kultury ČR ji opatřilo schvalovací doložkou a Katastrální úřad provede vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.Vlastnictvím Jihočeského kraje se tak stane část hradu, v níž se nachází expozice Muzea středního Pootaví Strakonice, prostory užívané společností Hradní sklípek spol. s r. o. a část hradního příkopu. Jedná se o komplex budov s ochozem a věží Rumpál (nazývaný též hradní palác), a samostatně nepřístupnou věží Jelenka. Prostory jsou využívané zejména jako expozice muzea, výstavní prostory a komorní koncertní sál.V roce 1925 koupila hrad i pozemky skupina soukromých osob. Po roce 1950 došlo ke změně vlastnických vztahů a část hradu, tzv. hradní palác, v němž se nachází expozice muzea, přešla ze tří čtvrtin do vlastnictví státu. Nyní se vlastníkem této části hradu stává Jihočeský kraj. Zbývající jedna čtvrtina je ve vlastnictví Města Strakonice.Z historického hlediska je Strakonický hrad jedním z nejstarších kamenných hradů u nás. Nachází se ve středu města, na levém břehu řeky Otavy nad soutokem s říčkou Volyňkou a je architektonickou dominantou města.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace