Úterý, 21. ledna 2020

ÚZSVM podniká další právní kroky v případu Svatovítské katedrály

27.09.2006
Dne 26. 9. 2006 podal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 6. 2006 ve věci případu o určení vlastnictví k nemovitostem v areálu Pražského Hradu (Svatovítská katedrála).

Dne 26. 9. 2006 podal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 6. 2006 ve věci případu o určení vlastnictví k nemovitostem v areálu Pražského Hradu (Svatovítská katedrála).ÚZSVM zároveň dne 26. 9. 2006 podal žalobu pro zmatečnost rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 potvrzeného Městským soudem v Praze.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Bc. Izabela Noveská, v. r

vedoucí samostatného oddělení Komunikace