Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM upozorňuje na změnu práv užívacích vztahů k majetku ČR

05.09.2006
Dnem účinnosti zákona č. 229/2001 Sb., ze dne 14. června 2001, který novelizoval zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, se změnilo trvalé užívání dle § 70 hospodářského zákoníku na výpůjčku, a to na dobu určitou do 1. ledna 2007 včetně. Poté budou práva užívacích vztahů k majetku České republiky upravena podle § 59 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. v platném znění.

Dnem účinnosti zákona č. 229/2001 Sb., ze dne 14. června 2001, který novelizoval zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, se změnilo trvalé užívání dle § 70 hospodářského zákoníku na výpůjčku, a to na dobu určitou do 1. ledna 2007 včetně. Poté budou práva užívacích vztahů k majetku České republiky upravena podle § 59 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. v platném znění.V praxi to bude znamenat, že dosavadní bezúplatné užívání majetku státu bude upraveno jiným způsobem (např. nájemní smlouvou, výpůjčkou, kupní smlouvou, smlouvou o bezúplatném převodu atd.). Nedojde-li však ke vzájemné dohodě, užívací vztahy k 2. lednu 2007 zaniknou bez náhrady.Z těchto důvodů žádá ÚZSVM příslušná občanská sdružení, spolky, organizace apod. o včasné kontaktování příslušného odboru Odloučeného pracoviště za účelem úpravy těchto právních vztahů k majetku České republiky.Kontakty na Územní pracoviště a odbory Odloučených pracovišť ÚZSVM naleznou občané a zástupci dotčených organizací na internetové stránce www.uzsvm.cz/uzemni-pracoviste.php.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace