Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM získal realizací odúmrti do státního rozpočtu bezmála 1 milion korun

29.09.2006
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chrudim (Územní pracoviště Hradec Králové) spravoval v minulém období bytovou jednotku v okresním městě. Česká republika se stala rozhodnutím soudu vlastníkem nejen samotného bytu, ale také mnoha movitých věcí, peněžních prostředků, vkladů a penzijního připojištění.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chrudim (Územní pracoviště Hradec Králové) spravoval v minulém období bytovou jednotku v okresním městě. Česká republika se stala rozhodnutím soudu vlastníkem nejen samotného bytu, ale také mnoha movitých věcí, peněžních prostředků, vkladů a penzijního připojištění.Po převzetí tohoto majetku započala pro ÚZSVM velmi rozmanitá práce. Nejdříve muselo být vypořádáno stavební spoření, kde byl vinkulován vklad ve prospěch agentury provádějící opravy a údržbu domu, v němž se byt nacházel. Dále ÚZSVM převedl na Českou konsolidační agenturu akcie a dividendy, byly zaplaceny nedoplatky plynu a další závazky, které také přešly na stát.ÚZSVM plnil některé z povinností, které mají běžní vlastníci bytů, jako např. umožnit výměny termoregulačních ventilů, přispívat do fondu oprav a na společné osvětlení, provádět pravidelné kontroly bytu a jeho nezbytné vyklizení od věcí podléhajících zkáze.Vzhledem k vznikajícím nákladům bylo snahou ÚZSVM v co nejkratší době byt i jeho vybavení zrealizovat. Movité věci tak byly nabídnuty bazarům a podařilo se je prodat prakticky ve stejné hodnotě, v jaké byly oceněny nezávislým znalcem. Prodej bytu uskutečnil ÚZSVM formou řádného výběrového řízení.ÚZSVM tak v konečném výsledku získal a odvedl do státního rozpočtu téměř jeden milion korun.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace