Sobota, 4. dubna 2020

Prostředky k výrobě drog předal ÚZSVM Policii ČR

15.09.2003

Věci zajištěné z trestné činnosti nabyl rozsudkem Okresního soudu v Rokycanech odbor Odloučené pracoviště Rokycany spadající pod Územní pracoviště Plzeň Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Jedná se o předměty, které byly používány k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek. Jsou mezi nimi mimo jiné injekční stříkačky, jehly, plechovky od toluenu, zkumavky, baňky a karafy, teploměry, plastové nádoby s metamfetaminem a hydroxidem pseudoefedrinem a nejrůznější druhy léků.Vzhledem k tomu, že ÚZSVM je povinen dle platných právních předpisů nakládat i s věcmi nabytými z trestné činnosti, byly veškeré potřeby sloužící k výrobě drog převedeny Zápisem o nakládání s majetkem mezi organizačními složkami státu Policii ČR. Ta je jejich faktickým vlastníkem už od počátku, neboť přechovávat omamné a psychotropní látky je pouze v její pravomoci.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí oddělení Komunikace