Sobota, 4. dubna 2020

Územní pracoviště Brno ÚZSVM vede nová ředitelka

18.09.2003

Ř˜editelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Ing. Miloslavem Vaňkem byla jmenována do funkce ředitelky Územního pracoviště Brno (ÚZSVM) Mgr. Lenka Kolaříková.Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity Brno. Vyučovala právo na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově a Ústavu managementu a vzdělání při Vojenské akademii v Brně. Od ledna 2003 byla vedoucí Kanceláře starosty a tajemníka Městského úřadu Vyškov.
Před listopadem 1989 nepůsobila v žádné politické straně, nyní je členkou ČSSD.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace