Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM převedl do státní pokladny jeden milion korun

24.09.2003

Téměř jeden milion korun odvedl do státní pokladny Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Jak Úřad tuto finanční částku zajistil?Bývalý Okresní úřad Vyškov převedl v roce 2001 bezúplatně na Město Vyškov budovu zvláštní školy včetně okolních pozemků. Městu tak vznikla povinnost (na základě smlouvy upravené dle pokynů Ministerstva financí ČR) dodržet podmínku bezúplatného převodu, což je lhůta deset let, ve které nebude bezúplatně nabytý majetek využívat ani pronajímat ke komerčním či výdělečným účelům. Celková hodnota těchto nemovitostí činila cca 2 miliony korun.Podmínka však nebyla dodržena a darovaná nemovitost byla prodána třetí osobě ještě před uplynutím této lhůty, a tak vznikla povinnost převést do státního rozpočtu částku jeden milion korun (polovinu z ceny nemovitostí stanovené v době bezúplatného převodu).Na základě platných právních předpisů se případem začal zabývat ÚZSVM Územní pracoviště Brno odbor Odloučené pracoviště Vyškov, a tak získal a převedl do státního rozpočtu částku jeden milion korun.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace