Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM prodá bývalou zemědělskou usedlost

17.09.2003

Bývalou zemědělskou usedlost na Českobudějovicku připravuje k prodeji Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Územní pracoviště České Budějovice odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov. Finanční částka získaná jejím prodejem bude připsána na účet státní pokladny.Dům, který připadl ÚZSVM jako "odúmrť" usnesením Okresního soudu v Pelhřimově, se nachází v zastavěné části obce u frekventované silnice. Tvoří ho obytná část s verandou, chlévem a dvorem, na němž stojí kůlna s přistavěným dřevníkem.ÚZSVM je oprávněný hospodařit s tímto majetkem ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí oddělení Komunikace