Neděle, 29. března 2020

ÚZSVM ušetřil státu nemalé finanční prostředky

15.09.2003

Sto tisíc korun ročně. Právě tolik ušetřil státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Územní pracoviště Střední Čechy odbor Odloučené pracoviště (OP) Kutná Hora tím, že umožnil přestěhování zaměstnanců Probační a mediační služby - středisko Kutná Hora do budovy v Radnické ulici. Výše uvedenou finanční částku předtím tato státní instituce platila jako nájemné za užívání dosavadních prostor.ÚZSVM OP Kutná Hora v úsilí umístit státní instituce do budov, které jsou v majetku státu pokračuje i nadále. V nejbližších měsících se tak do budovy v Radnické ulici přestěhují rovněž zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu Územního odboru střední Čechy pro oblast Kutná Hora a Okresního Státního zastupitelství Kutná Hora.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí oddělení Komunikace