Středa, 27. května 2020

září

ÚZSVM předal pozemky pro stavbu silnice

26.09.2011
Chomutov, 27. 9. 2011 - Pozemky v hodnotě téměř 2,8 milionu korun předal ؘeditelství silnic a dálnic ČR ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

Mezinárodní konference Public Real Estate Network

25.09.2011
Praha, 26. 9. 2011 - Aktuální otázky hospodaření se státním nemovitým majetkem budou tématem dvoudenní výroční konference, kterou pořádá mezinárodní sdružení Public Real Estate Network (PuREnet) ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve dnech 3. “ 4. října 2011 v Praze. ÚZSVM konferenci zajišťuje organizačně jako člen sdružení PuREnet.

Kraj získal pozemky na Domažlicku

19.09.2011
Domažlice, 20. 9. 2011 - Celkem 23 pozemků v účetní hodnotě více než 2 miliony korun bezúplatně převedl Plzeňskému kraji ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň).

Zámek Raduň získal nový mobliář

14.09.2011
Nový Jičín, 15. 9. 2011 - Předměty z pozůstalosti, které doplní mobiliář zámku Raduň, předali Národnímu památkovému ústavu zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava). Šlo zejména o knihy a gramofonové desky z meziválečného období, ÚZSVM dále předal nástěnné hodiny, gramofon, porcelánové nádobí, lustr a nábytek.

Prodaný pozemek bude využit pro ekologickou stavbu

13.09.2011
Klatovy, 14. 9. 2011 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), prodal obci Hrádek pozemek o celkové výměře 2.940 m2, který se nachází v katastrálním území Hrádek u Sušice. Důvodem pro převod pozemku je výstavba čističky odpadních vod, protože zmíněná lokalita byla pro tento účel určena jako jediná vhodná.

Pozemky u Řípu bezúplatně převedeny měst

12.09.2011
Litoměřice, 13. 9. 2011-ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl několika městům nemovitosti v celkové účetní hodnotě přes 1,1 milionu korun.

Pozemky v areálu stadionu převedeny ve veřejném zájmu

05.09.2011
Kroměříž, 6. 9. 2011 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví města Holešova 6 pozemků o celkové výměře 28.370 m˛ v katastrálním území Holešov. Účetní hodnota převedeného majetku v areálu stadionu je bezmála 250 tisíc korun.

Mince získalo muzeum

04.09.2011
Břeclav, 5. 9. 2011-Dvě pamětní mince bezúplatně předal Moravskému zemskému muzeu v Brně ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno).