Úterý, 11. prosince 2018

odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Žďár nad Sázavou:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Dr. Drože 1686/26
591 01 Žďár nad Sázavou
Ředitel:
Mgr. Luboš Šikula
Tel.: 566 502 451
E-mail: lubos.sikula@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Šikula-Luboš.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Žďár nad Sázavou

ÚZSVM ve Žďáru nad Sázavou prodal v elektronické aukci Wartburg

09.11.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Žďáru nad Sázavou prodal v 7. kole elektronické aukce osobní automobil Wartburg 353-1 vyrobený v roce 1974, včetně SPZ, technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla za 4 755 Kč. Automobil úřad získal jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM odvedl téměř 5000 korun ze soudních úschov do státního rozpočtu

06.11.2018

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Žďáru nad Sázavou odvedlo do státního rozpočtu finanční prostředky ze soudních úschov. Jednalo se celkem o 21 pravomocných usnesení o propadnutí soudních úschov do vlastnictví státu v celkové výši 4 865 Kč, o které se v zákonem stanovené lhůtě nikdo nepřihlásil.

ÚZSVM prodal v opakované elektronické aukci LCD televizor Orava

31.10.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Žďáru nad Sázavou prodal v opakované elektronické aukci LCD televizor Orava, který úřad získal jako takzvanou odúmrť. Do opakované aukce se přihlásil jediný zájemce, který akceptoval vyhlašovací cenu 850 Kč.

další aktuality