Středa, 24. července 2019

odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Žďár nad Sázavou:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Dr. Drože 1686/26
591 01 Žďár nad Sázavou
Ředitel:
Mgr. Luboš Šikula
Tel.: 566 502 451
E-mail: lubos.sikula@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Šikula-Luboš.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Žďár nad Sázavou

ÚZSVM chatu od Českého metrologického institutu

23.07.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Žďáře nad Sázavou převzal nepotřebný majetek od Českého metrologického institutu.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci plastové nádrže

02.07.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Žďáru nad Sázavou prodal ve dvou elektronických aukcích plastové nádrže o objemu 1 000 litrů. ÚZSVM připadly nádrže na základě usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou a Krajského soudu v Brně, kterými bylo rozhodnuto o zabrání věcí.

Stát získal část majetkových práv k hudebním dílům a textům žďárského muzikanta a učitele

28.06.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Žďáře nad Sázavou nabyl z dědictví jako tzv. odúmrť mimo jiné ¼ autorských majetkových práv k hudebním dílům a zhudebněným textům autora L. Č. Majetková práva budou převedena Státnímu fondu kultury.

další aktuality