Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.     Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.1. Já, žadatel o registraci (dále též "Subjekt údajů") tímto uděluji ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM") výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl ÚZSVM, a to pro zpracování mých osobních údajů spočívající ve vložení mých osobních údajů do systému Nabídka majetku státu (dále jen "NMS"), dále spočívající v profilování mých osobních údajů v systému NMS, dále spočívající v exportu (vyjmutí) mých osobních údajů ze systému NMS pro potřeby vyhotovení písemností (smluvní dokumentace, předávací protokoly, komunikace s ÚZSVM), dále spočívající v uchovávání a archivaci mých osobních údajů v systému NMS.

1.2. Prohlašuji, že osobní údaje jsou pravdivé, správné a přesné a v tuto chvíli nevyžadují žádné opravy.

1.3. Tento souhlas uděluji ÚZSVM až do doby (okamžiku), kdy ÚZSVM ukončí provozování systému NMS na internetových stránkách www.nabidkamajetku.cz. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.

1.4. Dáním tohoto souhlasu není dotčeno právo ÚZSVM zpracovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů.

1.5. Současně potvrzuji, že zrušení registračního účtu (registračního konta) v systému NMS, anebo jeho neužívání, není odvoláním tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

2.      Prohlašuji, že identifikační údaje jsou úplné a pravdivé a své identifikační údaje budu udržovat v aktuálním stavu.

3.      Prohlašuji, že jsem plně způsobilý k právním jednáním.

4.      Nebudu jakýmkoliv způsobem narušovat či nepřiměřeně zatěžovat NMS, užívat NMS nebo EAS jinak, než jak je stanoveno

         v Aukčním řádu.

5.      Nebudu analyzovat NMS za účelem vytvoření obdobného systému pro provádění elektronických aukcí.

6.      Neumožním třetí osobě analýzu NMS za účelem vytvoření obdobného systému pro provádění elektronických aukcí.

7.      Nezahrnu NMS do jiných systémů bez souhlasu Správce.

​8.      Prohlašuji, že jsem se seznámil s Aukčním řádem.